CH Załęże, ul. Bocheńskiego 69   |   Galeria Zabrze, ul. Wolności 273

Regulamin dotyczący użytkowania Kuponów Rabatowych FABIAN

 

 1. Definicje
 • Wydawca – Firma F.P.H.U. FABIAN I GRZEGORZ FABIAN z siedzibą w Wolbromiu, ul. Górna 2, 32-340 Wadowice.
 • Kupon Rabatowy – dokument, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji wyłącznie w salonach mody męskiej FABIAN. Każdy Kupon Rabatowy posiada rabat o wartości nominalnej 100 zł brutto oraz datę ważności.
 • Kupon Rabatowy – dokument, który uprawnia do otrzymania określonego rabatu. Kupon nie jest wystawiany na okaziciela. Każdy Kupon Rabatowy posiada zapisany termin ważności oraz wysokość rabatu wyrażoną w kwocie 100 zł brutto. Kupon Rabatowy nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
 • Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Kupon Rabatowy.
 • Użytkownik (okaziciel) – każdorazowy posiadacz Kuponu Rabatowego.

 

 1. Warunki ogólne użytkowania Kuponów Rabatowych FABIAN
 • Kupon Rabatowy FABIAN jest dokumentem uprawniającym okaziciela do otrzymania rabatu kwotowego o wartości 100 zł brutto przy zakupie na kwotę powyżej 800 zł brutto w salonach mody męskiej FABIAN.
 • Kuponów Rabatowych nie można łączyć celem zapłaty za jeden produkt.
 • Należy zgłosić chęć skorzystania z Kuponu Rabatowego przed rozpoczęciem czynności kasowych w salonach mody męskiej FABIAN.
 • Kupon Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami i rabatami aktualnie obowiązującymi w salonach mody męskiej FABIAN.
 • Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jednorazowo bez możliwości podziału.
 • Kupon Rabatowy nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu Rabatowego w przypadku upływu terminu ważności Kuponu.
 • Okres ważności Kuponu Rabatowego jest określony w treści Kuponu i nie ma możliwości jego przedłużenia. Za niewykorzystany Kupon Rabatowy nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Towary zakupione z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego w salonach stacjonarnych nie podlegają zwrotom.
 • Kupon Rabatowy nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
 • Nabywca/Użytkownik (okaziciel) wraz z otrzymaniem Kuponu Rabatowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kupony Rabatowe, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu na stronie fabianmoda.pl
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Kupon Rabatowy bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Nabywca/Użytkownik (okaziciel) wraz z otrzymaniem Kuponu Rabatowego oświadcza, że zapoznał się z  treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kupony Rabatowe, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Beneficjenci zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu na stronie fabianmoda.pl
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Kuponu Rabatowego bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.